Home | Sitemap  
 
 

ไฟเบอร์ เทคนิค เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

 

Fiber Technique Co., Ltd.
บริษัท ไฟเบอร์ เทคนิค จำกัด
 
42 ซอย 31 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 02-727 0460-1 โทรสาร 02-727 0462  อีเมลล์: [email protected]  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล คุณสำราญ
บริษัท ไฟเบอร์ เทคนิค จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายแหล่งกำเนิดเลเซอร์ ไฟเบอร์เลเซอร์ ยี่ห้ออันดับหนึ่งของโลกสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รับปรึกษาการประยุกต์การใช้งาน เชื่อม ตัด เจาะ และทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ รับบริการแกะสลักและเขียนลวดลายชิ้นงานคุณภาพสูงด้วยเลเซอร์ บริษัทมีการขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ต้องการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้
1. Sales Engineer  จำนวน 3 อัตรา
ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการขายเลเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงานด้าน อิเล็กทรอนิคส์ รถยนต์ จิวเวลรี่ และอื่นๆ          
คุณสมบัติ
เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
มีความรู้ด้านฟิสิกส์ (Optics) อิเล็กทรอนิกส์  หรือเซมิคอนดักเตอร์ 
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  อุตสาหกรรมด้านจิวเวลรี่ หรืออุตสาหกรรมด้านเลเซอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
เงินเดือน 18,000 – 35,000 บาท 
       
2. Technical Sales Engineer จำนวน 3 อัตรา
ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการจัดการฝึกอบรมและการประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรเลเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอื่นๆ          
คุณสมบัติ
เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
มีความรู้ด้านฟิสิกส์ (Optics)  อิเล็กทรอนิกส์  หรือเซมิคอนดักเตอร์ 
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  อุตสาหกรรมด้านจิวเวลรี่ หรืออุตสาหกรรมด้านเลเซอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
เงินเดือน 18,000 – 35,000 บาท
3. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Executive) จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานด้านการตลาด
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
- รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย
- เขียนบทความ ข่าว ประชาสัมพันธ์ E-Newsletter ส่งให้ลูกค้า
- ดูแลสื่อโฆษณาของบริษัทรวมถึง Social network  เช่น Website, Facebook, Web board, Email
- ทำวารสารของบริษัท และการประสานงานด้านอื่นๆ กับลูกค้า
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารและงานธุรการของฝ่ายการตลาด ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คอมพิวเตอร์ การจัดการ เลขานุการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี (MS Office, Internet, Email) และสามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)
- มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่องาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- มีทักษะในการประสานงานและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
- รู้จักปรับตัว และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่อสภาวะกดดันในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท ไฟเบอร์ เทคนิค จำกัด
42 ซอย 31 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 02-727 0460-1 โทรสาร 02-727 0462  อีเมลล์: [email protected]  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล คุณสำราญ

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์ สิทธิส่วนบุคคล
  Copyright© 2009 Fiber Technique All Rights Reserved.